Existe en plusieurs dimensions : 500x300 : 1449 euros 500x400 : 1549 euros 600x300 : 1679 euros 600x400 : 1795 euros