Existe en plusieurs dimensions : 500x300 : 1719 euros 500x400 : 1719 euros 600x300 : 1829 euros 600x400 : 1925 euros